Zemědělské družstvo Čechtice se nachází v jižní části Středočeského kraje. Hospodaří na 2200 ha zemědělské, z toho 1850 ha orné půdy Nadmořská výška pozemků je od 450 - 600 m nad mořem. Část katastru leží
v ochranných pásmech vodního díla Švihov Želivka.
V oblasti živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka.

Provozujeme bioplynovou stanici s výkonem 1,200 MW elektrického proudu a 1,250 MW tepla.

Provozujeme jatka v Jeníkově s produkcí masa, uzenářských a řeznických výrobků.

Předmět podnikání:
 • zemědělská výroba
 • činnosti související - zpracování zem. výrobků, strojírenství, opravárenství
 • obchodní činnost, nákup a prodej, zprostředkování nákupu a prodeje zboží, vyjma těch druhů zboží, k jejichž nákupu nebo prodeji je podle platných předpisů potřebné zvláštní povolení
 • nákladní a osobní doprava, zemní práce jeřábem
 • investiční a stavební činnosti,
 • kovovýroba
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady
 • hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace
 • řeznictví a uzenářství
 • výroba elektřiny
 • výroba tepelné energie